Ra mắt Câu lạc bộ Bất động sản TP.HCM nhiệm kỳ 2018 - 2023

.

HREC là tổ chức tự nguyện của các cá nhân, tổ chức và các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản; hoặc xây dựng, nhà hàng, khách sạn, lĩnh vực khác muốn tìm hiểu, kinh doanh thêm trong lĩnh vực bất động sản.

Câu lạc bộ giúp doanh nghiệp nâng cao hiểu biết về kinh doanh, môi giới bất động sản, cập nhật kiến thức và hỗ trợ cho các doanh nghiệp thành viên Hiệp Hội Doanh Nghiệp TP.HCM.

Mục tiêu hoạt động của HREC là mang đến cơ hội kinh doanh có sàng lọc trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản hoặc các lĩnh vực liên quan cho các hội viên HREC theo nguyên tắc công khai minh bạch, công bằng, bảo vệ quyền lợi hội viên; kết nối, hỗ trợ các thành viên trong CLB cũng như Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM phát huy mọi khả năng, tiềm lực nhằm ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh; chia sẻ kinh nghiệm, giúp  doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các thông tin quy định mới về bất động sản; tổ chức các hội thảo chuyên đề giúp chủ doanh nghiệp nắm bắt được những quy định, chính sách mới, những xu hướng thay đổi khi Việt Nam hội nhập.

Đại hội đã cử ông Nguyễn Quốc Bảo làm Chủ tịch lâm thời Câu lạc bộ Bất động sản. Hiện, Câu lạc bộ đã có hơn 100 hội viên.

Trong sự kiện ra mắt Câu lạc bộ Bất động Sản TP.HCM tổ chức giải Golf từ thiện với ý nghĩa gây quỹ xây dựng nhà ở xã hội và cầu đường nông thôn tại TP.HCM vào lúc 11h30 thứ tư ngày 30/5/2018 địa điểm tại sân Việt Nam Golf Court.

THÀNH TRUNG

Nguồn: batdongsan.enternews.vn