Điều chỉnh công suất dự án xi măng Long Thành

Điều chỉnh công suất dự án xi măng Long Thành

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng nhận vừa có văn bản thông nhất với UBND tỉnh Hà Nam về việc điều chỉnh, bổ sung công suất Nhà máy Xi măng Tân Tạo (nay đổi tên thành nhà máy xi măng Long Thành) từ 0,91 triệu tấn xi măng/năm lên 2,3 triệu tấn xi măng/năm.